Livstræet i kirken

billede af den sidste del af kunstværk i tårnet
Udsmykning af Sonia Brandes i Dyrup Kirke 

Udsmykningen i kirkens tårn er skabt af papirklipper Sonia Brandes. Det er udført i perforerede jernplader, der har fået en naturlig oxidering. Visse steder er belagt med bladguld.

Kunstværket fortæller legenden om livets træ og skal ses i samspil med gårdhavens hjertetræ.

Forneden ses de fire floder, som udsprang i Paradisets have. Dyrene drikker af floderne, som et billede på, hvordan menigheden drikker af livets vand.

I det midterste parti ser man Adam og Eva i Paradisets have omgivet af alle dyrene. Øverst, i det parti der bedst ses fra kirkerummet, ender træet i en kæmpe krone, hvor Jesu korsfæstelse er afbilledet.

Det vrimler med dyr og detaljer som man kan gå på opdagelse i. Prøv om du kan finde slangen i paradisets have, der gemmer sig i løvet, eller find duerne i træets krone.

Kunstværket er 8,5 meter højt og 3,5 meter bredt og udgør en akse i kirkebygningen. Alligevel kan det intet sted ses i sin helhed– men man kan ane brudstykker af livets træ næsten overalt i kirkerum og centerrum.

Udsmykningen er tænkt i samspil med Dyrup Kirkes levende altertavle, gårdhaven med de bibelske planter. Centralt i gårdhaven, lige bag det store trækors der hænger over alteret, står et hjertetræ. De to træer, livets træ og hjertetræet spejler hinanden.

Hvorfor kom der udsmykning?

Da kirken i efteråret 2020 skulle gennemgå en tiltrængt renovering lå det ikke i kortene, at der skulle udsmykning i tårnet. Under en renovering i 2004 var det nødvendigt at stabilisere tårnet, der er placeret centralt ned gennem kirkebygningen. Det gjorde man ved at støbe hele tårnets sydvæg til med beton, og herved lukkede man desværre det lys ude, der oprindeligt havde gennemlyst kirkens centrale rum.

Ved renoveringen i 2020 ønskede menighedsrådet at fastholde stabiliteten og samtidig lukke lyset ind igen. Arkitekten foreslog derfor, at få papirklipper Sonia Brandes til at lave en udsmykning af tårnvæggen i perforeret jern, hvor lyset visse steder kunne skinne igennem.

Træet står nu som en akse midt i kirkebygningen.

Billede af dyr og mennesker ved livstræet

Hvis noget kan stabilisere Dyrup Kirke, så må det da være livets træ!

Læs fortællingen om Livets træ i kirkebladet nr. 3, 2020.

Kunstværket i sin helhed

Vi har siden hen kontaktet Sonia Brandes og købt selve skitsen af hende. Den er nu blvet rammet ind og hænger i kirkens Centerrum, hvor man kan se hele kunstværket i sin helhed.

skitse over hele kunstværket i sin helhed.