Fødsel og dåb

Barn i dåbskjole der holdes over dåbsfad

Fødsel

Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse.

Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for fødselsanmeldelsen senest 14 dage efter fødslen. Anmeldelse skal ske digitalt . Log ind på:  www.borger.dk  Se under :Familie og Børn.

Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal  "omsorgs- og ansvarserklæring" anmeldes digitalt inden 14 dage. Sker det senere end 14 dage efter fødslen, skal anmeldelse ske til statsamtet.

Dåb

Barnedåben markerer en festdag både for barnet, familien og hele menigheden, som får et nyt medlem. Ved dåben bliver vi velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge os.

Ønsker I jeres barn døbt, skal I kontakte Sognepræst Lise Juhl Nielsen på telefon 51510701.

Dåb foregår almindeligvis ved gudstjenesten søndag fomiddag, men Dyrup Kirke tilbyder også enkelte dåbslørdage i løbet af året.

Barnet skal navngives inden seks måneder .

Hvis jeres barn døbes inden 6 måneder skal I ikke foretage Jer noget.

Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde og sende blanketten digitalt. Log ind på www.borger.dk . Gå ind under: Navngivning og følg vejledningen.