Gud og Spaghetti

Gud og Spaghetti

Torsdag den 14. marts, kl. 17.00 og torsdag den 16. maj, kl. 17.00

Cirka en gang om måneden inviterer vi til børnegudstjeneste her i kirken. Vi starter kl. 17.00 med en børnevenlig gudstjeneste

to piger spiser pasta og kødsovs

, hvor vores juniorkor synger, der er en fortælling og en aktivitet. Vi synger salmer, beder fadervor og præsten lyser velsignelsen. 

Efter gudstjenetsen er der fællesspisning i lille og store sal. Her bliver der spist, hygget og leget.  Vores Gud og Spaghetti plejer at være godt besøgt og det er en god måde, hvorpå man kan møde andre børnefamilier fra sognet. 

Det koster 10. kr for børne og 15 kr. for voksne at spise med.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Familie med tre børn spiser pasta og kødsovs

   Kommende Gud og spaghetti