Medlemskab af folkekirken

Dronebillede af kirken

Som medlem af Den danske Folkekirke er du medlem af en kristen kirke. Folkekirken er evangelisk-luthersk. Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat. Som medlem har du ret til konfirmation, at blive gift i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat. 

Hvordan bliver jeg medlem?

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb. Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte præsten og aftale nærmere.

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du tage kontakt til præsten i dit sogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest. 

Melder du dig ud af folkekirken, har du ikke længere ret til kirkelige handlinger.

Præsten har pligt til at respektere din beslutning som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage. Hvis du ved din død ikke er medlem af folkekirken, ses det altså som et udtryk for, at du ikke ønsker en kirkelig begravelse.