Navneændring

Navneloven giver i vid udstrækning enhver borger ret til at ændre sit navn. Derfor har justitsministeriet og familiestyrelsen udgivet en liste over godkendte fornavne og frie efternavne som man frit kan tage. Denne liste bliver hele tiden opdateret.

Efternavne og mellemnavne der bæres af 2000 personer eller derunder er beskyttede og kan kun tages, hvis du kan dokumentere, at du har en familiemæssig tilknytning til et sådant navn. Dvs. familienavne i direkte linje til og med tipoldeforældre. Man kan også tage sin stedforælders- eller plejeforældres familienavn, dog med vedkommendes samtykke, hvis navnet ikke står på listen over frie efternavne.

Du kan tage din samlevers eller ægtefælles/registrerede partners navn, dog med vedkommendes samtykke, hvis navnet ikke står på listen over frie efternavne.

Hvis det ønskede navn ikke står på listen?

Hvis det navn du ønsker, ikke står på nogle af listerne, skal du skrive en kort begrundelse og sende den sammen med navneændringsblanketten til kirkekontoret. Personregisterføren i kirken kan så på dine vegne ansøge Statsforvaltningen om godkendelse af navnet.

Du kan henvende dig på Paarup Kirkekontor, her sidder kordegn Anders Friis Knudsen og Christina Frost Hansen klar til at hjælpe dig. De er på kontoret mandag til fredag fra kl. 09.30 til 13.00 telefonnummer 6616 0048 eller mail; paarup.sogn@km.dk. Skal du hente en fysisk attest skal du køre til Paarup Kirkekontor, Solgårdsvej 40, Tarup, 5210 Odense NV. 

Barn i dåbskjole, der bliver døbt