Menighedsrådsvalget 2024

Invitation til valgforsamling

 

Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden.

Den 17. september kl. 19.00 inviterer Dyrup Kirkes menighedsråd til menighedsrådsvlag. 

Rådet bliver valgt for en fireårig periode til at lede den lokale kirkes drift og aktiviteter. 

 

Valgforsamling
Valget foregår ved en valgforsamling. Det kan minde om en generalforsamling, hvor alle folkekirkemedlemmer over 18 år kan møde op for at stemme eller selv stille op til valget. Valgforsamlingen bliver holdt den 17. september 2024 i alle landets kirker.

 

Sådan arbejder menighedsrådet
Der skal vælges mellen fem og 15 medlemmer til et menighedsråd afhængig af sognets størrelse. Det nyvalgte menighedsråd begynder deres periode 1. søndag i advent. På det første møde konstituerer det nye råd sig og vælger formand, næstformand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson.

I valgperioden holder menighedsrådet møde ca. en gang i måneden. Ud over møderne er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg og møder i sognet.

Menighedsrådet har ansvar for: 

• Kirkelivet 
• Kulturarven – kirkebygninger og arealer 
• Personaleledelse 
• Kirkens økonomi

Menighedsrådet kan prioritere en række aktiviteter som tilbud til sognets indbyggere. Det kan fx. være babysalmesang, kunstudstillinger, kor, koncerter og seniorarrangementer.

 

 

Vi glæder os til at se dig den 17. september, kl. 19.00 i Dyrup kirke.

MR arbejder MR arbejder MR arbejder